เราคือผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติก     english version
 
 
::::สาระน่ารู้ ::::::
 

:::  พลาสติก  :::

ส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ


1. เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastics)
         เป็นพลาสติกที่อ่อนตัวเมื่อถูกความร้อน และแข็งตัวเมื่อเย็นลง พลาสติกประเภทนี้สามารถนำมาหลอมและขึ้นรูปใหม่ได้
ตัวอย่างของพลาสติกประเภทนี้ ได้แก่
โพลีเอทธิลีน (PE) โพลีโพรพิลีน (PP) โพลีสไตรลีน (PS) โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) โพลีเอสเตอร์ (PET)


2. เทอร์โมเซตติ้ง (Thermosetting)

        เป็นพลาสติกที่เกิดปฎิกริยาเคมีเมื่อนำไปขึ้นรูป พลาสติกประเภทน้ำไม่สามารถนำไปหลอมเพื่อนำมาใช้ใหม่
ตัวอย่างของพลาสติกประเภทนี้ ได้แก่ โพลียูเรเธน (PUR) อีพอกซี่ (Epoxy) ฟีโนลิค (Phenolic) เมลามีน (Melamine)

การแบ่งประเภทของพลาสติก
นอกจากจะพิจารณาสมบัติของพลาสติกเมื่อถูกความร้อนแล้วยังต้องพิจารณาจาก
1.ความหนาแน่น
2.ลักษณะการติดไฟ
3.การละลายในตัวทำละลายอื่นๆ

คุณสมบัติของพลาสติกแต่ละชนิดที่ถูกความร้อนและการเผาไหม้จะใช้เป็นการตรวจสอบว่าเป็นพลาสติกชนิดใดได้ดีตารางแสดงสมบัติบางประการของพลาสติกและการนำไปใช้ประโยชน์

ประเภทของพลาสติก
ชนิดของพลาสติก
สภาพการไหม้ไฟ
ข้อสังเกตอื่น
ตัวอย่างการใช้ทำประโยชน์
เทอร์โมพลาสติก โพลิเอทิลีน เปลวสีน้ำเงินขอบเหลือง กลิ่นเหมือนพาราฟินเปลวไฟไม่ดับเอง เล็บขีดเป็นรอย ไม่ละลายในสารละลายทั่วไป ถุง ภาชนะ ท่อน้ำ ฟิล์มถ่ายภาพ ของเล่นเด็ก ดอกไม้พลาสติก
เทอร์โมพลาสติก โพลิโพรพิลีน เปลวสีน้ำเงินขอบเหลือง ควันขาว กลิ่นเหมือนพาราฟิน ขีดด้วยเล็บไม่เป็นรอย ไม่แตก โต๊ะ เก้าอี้ เชือก พรม
เทอร์โมพลาสติก โพลิสไตรลีน เปลวสีเหลือง เขม่ามาก กลิ่นเหมือนก๊าซจุดตะเกียง เปราะ ละลายได้ในคาร์บอนเตตระคลอไรด์ และโทลูอีน โฟม อุปกรณ์ไฟฟ้าส เลนส์ ของเล่นเด็ก
เทอร์โมพลาสติก โพลีไวนิลคลอไรด์ ติดไฟยาก เปลวสีเหลืองขอบเขียว ควันขาว กลิ่นกรดเกลือ อ่อนตัวได้คล้ายยาง กระดาษปิดผนัง ภาชนะบรรจุสารเคมี รองเท้า กระเบื้องปูพื้น ฉนวนหุ้มสายไฟ
เทอร์โมพลาสติก โพลิเอสเทอร์ ติดไฟยาก เปลวสีเหลือง ควันดำ กลิ่นฉุน เปราะ ผลิตภัณฑ์แบบตัวถังรถยนต์ เครื่องกีฬา อุปกรณ์ในเครื่องบิน
เทอร์โมพลาสติก ไนลอน เปลวสีน้ำเงินขอบเหลือง กลิ่นคล้ายเขาสัตว์ติดไฟ เหนียว ยืดหยุ่น ไม่แตก เครื่องนุ่งห่ม ถุงน่องสตรี พรม
เทอร์โมเซตติ้ง ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ ติดไฟยาก เปลวสีเหลืองอ่อนขอบฟ้าแกมเขียว กลิ่านแอมโมเนีย แตกร้าว เต้าเสียบไฟฟ้า วัสดุเชิงวิศวกรรม
เทอร์โมเซตติ้ง อีพอกซี่ ติดไฟง่าย เปลวสีเหลือง ควีนดำ กลิ่นคล้ายข้าวคั่ว ไม่ละลายในสารไฮโดรคาร์บอนและน้ำ กาว สี สารเคลือบผิวหน้าวัสดุ
 
www.trisom.com Copy right © 2005 All Right reserved